3x CACIB + club show Komarom (H) Judge: Korózs András (H), Vadócz Éva (H), Bíró Ferencné (H) and Dusan Paunovic (RS) MARSHALL Z BIELEHO DOMU 3x ex.1, 1x ex.2, 3x CAC, 1x res.CAC, 3x res.CACIB, 1x BOB finished Club Champion of Hungary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Page